Akademia rozwoju

Akademia Rozwoju Sportowego Siemaszki to innowacyjny projekt przeznaczony dla dzieci urodzonych w latach 2016-2018. Program zajęć obejmuje szereg lekcji z różnych dziedzin sportu, a także zajęcia ogólnorozwojowe, w tym mobilność, rozciąganie siła, koordynacja ruchwowa. Elementy każdej dyscypliny wprowadzane są poprzez gry i zabawy, tak aby uczestnik mógł zapoznać się z podstawami każdego popularnego sportu i po zakończeniu akademii mógł świadomie wybrać jedną z sekcji sportowych, która najbardziej go interesuje. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17:30-18:30.